Waste to Energy Plant

Dubai, UAE

Waste-to-Energy Plant Extension

Brescia, Italy

Waste-to-Energy Plant for Solid Urban Waste

Brescia, Italy

Waste-to-energy plant

Parona, Italy

Combined Cycle Power Plant

Gissi, Chieti, Italy

Dubai - Waste-to-Energy Plant for Solid Urban Waste

Dubai, U.A.E

Combined Cycle Power Plant

San Severo, Foggia, Italy

Combined Cycle Power Plant

Bayet, France

Power Plant

Cerreto Castello, Biella, Italy

Waste-to-Energy Plant

Naples, Italy

Combined Cycle Power Plant

Sparanise, Caserta, Italy

Combined Cycle Power Plant

Rizziconi, Reggio Calabria, Italy